Byggesøknader

Byggeforskrifter og reguleringsplaner:

Byggesøknader - stadig mer krevende!

Vi opplever at prosessen med å få godkjent byggesøknader blir stadig mer krevende. Særlig gjelder dette søknader hvor det må søkes dispensasjoner fra gjeldene forskrifter og regelverk. For å håndtere dette effektivt har vi en person som nærmest utelukkende jobber med søknader og kommunikasjon opp mot kommune og fylkesforvaltning. Erfaringen vår er at vi med denne kompetansen i større grad lykkes med å få våre byggesøknader godkjent uten for store forsinkelser. 

Kontakt oss på telefon 45 15 15 00 så tar vi søknadsarbeidet for dere!