Taksering

Takst og verdivurderinger

Vitalbygg har 2 takstmenn som jobber med taksering og verdivurderinger. Begge er i tillegg til å være sertifiserte takstmenn også Byggmestere. 

Vi kan tilby uavhengige kontroller (UK).

Vitalbygg er medlem i Byggmesternes Takseringsforbund (BMF).