Fra gammelt til nytt

Fra gammelt til nytt
Vital Bygg AS

De fleste av oss får et forhold til steder.

t3_cam1_1920x1080_webp208a_montasje1_utsnitt_1920x1080

Hytter er ofte et sted hvor man har gode minner fra barndommen, og som kanskje også har vært i familien i generasjoner. Som andre ting må også slike steder vedlikeholdes og fornyes når de kommer opp i en viss alder.

Ofte har forfallet gått litt langt før man tar stilling til hva man skal gjøre. Med dagens ønske om bedre standard og flere fasiliteter som vann og avløp tilgjengelig, må man ta noen tøffe avgjørelser.

Det vil svært sjeldent være kostnadseffektivt å rehabilitere eller fornye den gamle hytta. Mange velger å bygge ny hytte. Det er et stort løft økonomisk, men hvis man har mulighet til å investere i ny hytte har dette over tid vist seg å være en svært god investering.

En familiehytte er også noe av det vakreste man kan sende videre inn i nye generasjoner.

Det fine med eldre hytter er at de ofte ligger på fine tomter. Tomter som det vil være vanskelig å få tak i nå i nyere tid. Tomtene ligger kanskje ned mot sjøen eller ligger på et utsiktspunkt med vanskelig adkomstvei. Kanskje ligger de i områder med begrensede muligheter for nybygging og strenge kommunale retningslinjer? Disse prosessene viser seg ofte å være mere innviklet enn når man skal bygge på nye regulerte tomter i hyttefelt.

Hvordan kan man starte denne prosessen?

Vital  Bygg AS er en stolt leverandør av Saltdalshytta som har spesialisert seg på denne type oppdrag.  Vi kan være behjelpelig hvis dere ønsker råd og tips om hvordan dere kommer videre i en slik prosess.

Dette er ting vi har lang erfaring med å løse. Våre prosjekter starter alltid med et uforpliktende møte og befaring på hyttetomten. Vi forbereder oss til disse møtene og går igjennom muligheter og prosess sammen med dere. Vi har spesialisert oss på kysthytter og generelt bygging i LNF områder. Dette krever noe mere innsats, da de fleste av våre søknader er dispensasjonssøknader. I våre byggeprosesser er det ofte krav og retningslinjer fra kommunene som krever mest innsats. Dette har blitt så tidkrevende at vi nå har en person i full stilling som bare håndterer søknader og kommunikasjon med saksbehandlere i kommunene. 

Våre oppdrag er som regel alltid en totalentreprise som innebærer at vi håndterer alt fra byggesøk, riving av gammel hytte, transport/logistikk og oppføring av ny hytte.

Vi har egen båt for transport av byggedeler og bruker også mye helikopter for å komme frem til steder med vanskelig adkomst. 

Kontakt oss for et uforpliktende møte!